PREVÁDZKA:

SIMTEC, spol. s r.o.
Púchovská 8 
831 06 Bratislava

telefón: +(421) 910 10 20 40
e-mail: simtec@vykurovanie.sk

Sídlo spoločnosti:

Tomanova 70, 831 07 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
IČO: 35 765 909

Konateľ: Imrich Sýkora
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19012/B

IČ DPH: SK2020232137
DIČ: 2020232137

Bankové spojenie: FIO banka, pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: 2900139912/8330

* Spoločnosť SIMTEC si vyhradzuje právo, obsah svojich internetových stránok kedykoľvek podľa potrieb zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Online objednávka

Využite pohodlný spôsob objednania našich servisných služieb prostredníctvom on-line formulára.

Viac