Prihláste sa

Ak nemáte prístup službu si môžete objednať tu


Prémiový servisný balík dostupný online

  • Kompletná evidencia vašich zariadení
  • Archív všetkých vykonaných opráv a revízií zariadení, faktúr a protokolov
  • Kontakt na servisného technika v prípade otázok týkajúcich sa správnej prevádzky zariadení
  • Jednoduchá on-line objednávka servisných zásahov